Voorwaarden

Voorwaarden:

Wij verwachten dat er een goede vloercontrole heeft plaats gevonden en de te leggen vloeren in de ruimte aanwezig zijn.   Loop/sjouw en opruim werkzaamheden voor derden op uurloon basis.   Als er op een dagvergoeding wordt gewerkt is het excl: materiaalverbruik.   Bij ruimtes onder de 20 M² wordt er een toeslag van 20% per M² berekend.   Wij korten geen deuren/schut en stootborden in.   Bij het in gebreke zijn, zijn de opdrachtgever/bewoner/klant waardoor buiten onze schuld niet gelegd kan worden, of reeds vastgestelde opdrachten buiten ons om worden uitgesteld of komen te vervallen, dient dit tenminste 5 dagen voor de afgesproken datum aan ons te worden gemeld, indien hier niet aan wordt voldaan, wordt er € 280,- vergoeding per dag dat de werkzaamheden normaliter geduurd zouden hebben in rekening gebracht.   Betaling volgens C.B.W.  normen d.w.z. binnen 14 dagen.   Al genoemde prijzen zijn exclusief 21% B.T.W. uitgezonderd van de aanbiedingen.

Opmerkingen:

Een parketvloer kan pas gelegd worden als aan de volgende eisen is voldaan (voor en tijdens de plaatsing):

Voldoende wachttijd na de “natte werken” in een woning/bedrijf:   Alle tegelwerken (vloeren, tegels in badkamer, enz…) moeten beëindigd zijn. Het plakwerk moet droog zijn. Er mag kort voor en tijdens de plaatsing geen belangrijke bevochtiging van de ruimte plaatsvinden. De ruimtes moeten winddicht zijn (alle beglazing,buitendeuren, dak geplaatst) Alle waterinstallaties (CV en sanitair) moeten gecontroleerd zijn op lekken, of moeten in werking zijn. In de lokalen moet er een temperatuur van min. 15°C en max 25°C heersen. De relatieve luchtvochtigheidsgraad moet tussen 40 en 60% RV liggen. Het is raadzaam ervoor te zorgen dat alle ruwe werken (ruwbouwwerk, sanitaire en CV installaties, keukens, deuren, plafondwerken,trappen enz…) reeds zijn uitgevoerd. Het hout kan geconditioneerd worden in periodes van grote onstabiliteit van de omgeving (vb in het putje van de winter) voor conditionering van het hout dient de ruimte aan de hierboven vermelde voorwaarden te voldoen. Indien het hout verpakt was tijdens transport en opslag van de partij, en het hout is op de juiste vochtigheidsgraad gebracht dan wacht men best voor ontpakken van de partij tot bij de plaatsing.   Indien het hout niet verpakt was tijdens transport en opslag dan laat men best het hout conditioneren. Hiervoor moet de ruimte voldoen aan een “normaal binnenklimaat” dit is tussen 40 tot 60% RV en 15-25°C. De verwarmingsinstallatie moet minstens 3 weken gewerkt hebben op volle bedrijf voor men met de plaatsing beginnen kan.

IBO-Parketvloeren Service

0630182246

Last update: 02-01-2022

Poll

Volgens u ons al op Facebook?

View Results

Laden ... Laden ...
Like ons op Facebook!